oudekerkgemeente

Leerdiensten Nederlandse Geloofsbelijdenis

Vele kerken worden in ons land gesloten. Daarom wordt er in onze tijd veel gesproken over de kerk en de gemeente. Vaak hebben deze gesprekken een negatieve teneur.

Daarom beginnen we een serie leerdiensten vanuit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. We mogen het allereerst over God Zelf hebben. Wie is Hij eigenlijk? Hoe denken we over Hem? De Nederlandse Geloofsbelijdenis denkt groot over Hem. Hij is een Fontein van al het goede!

Daar moeten we meer van horen. Wees welkom!

Schriftlezing: Exodus 3: 1-15 en Hebreeën 1: 1-6
Nederlandse Geloofsbelijdenis: artikel 1