oudekerkgemeente

Gemeente Onderweg avonden

Nieuwe afbeelding 4In het seizoen 2017 – 2018 organiseren wij weer een aantal Gemeente Onderweg avonden. De naamgeving geeft tevens de doelstelling aan: Sinds enkele jaren zijn we een nieuw gevormde wijkgemeente, waarin we met elkaar onderweg zijn naar de eeuwige voltooiing. Op die weg worden we geconfronteerd met allerlei vragen, die op ons pad komen. Die vragen willen we samen overdenken en daarvoor hebben we toerusting nodig.

Een tweede doelstelling van deze avonden is ruime gelegenheid geven voor onderlinge ontmoeting en gezelligheid om de onderlinge band in de gemeente te bevorderen. De avonden dienen dan ook leerzaam, én gezellig, én gericht te zijn op alle leeftijden.

De avonden worden gehouden in Kerkelijk Zalencentrum Rehoboth en beginnen om 19.30 uur (met inloop en ontmoeting.

2017

4 oktober: Ds. Ron van der Spoel, Amersfoort, Hervormd predikant, werkzaam o.a. voor Open Doors
Bidden als wijze van leven (als gemeente en persoonlijk)
29 november: Prof. dr. T.M. Hofman, Apeldoorn, Chr. Ger. Predikant, emeritus hoogleraar TUA
Klimaat of Milieu, Klimaatalarmisten of Rentmeesterschap, Klimaatreligie of Voltooiing

2018

17 januari: Mr. Kees van der Staaij, Benthuizen, fractievoorzitter SGP, lid Tweede Kamer
Getuigend politicus zijn te midden van een geseculariseerde wereld
21 maart: Ds. A. Jonker Nijkerk, Hervormd predikant
Messiasbelijdende Joden, Barrière of brug

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ouderlingen A. Stam (tel. 650315), A..J. Slomp (tel. 656332) of J.F. Fraanje (tel. 06-51428978).