College van kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters hebben onderling hun taken als volgt verdeeld.
- Classis: Alm Modderkolk
- Algemene Kerkenraad: Wim van den Brandt en Alm Modderkolk
- Beheer en verhuur van De Rank : Leunes Hage
- Financiële zaken: Klaas Bosma
- Actie Kerkbalans: Alm Modderkolk en Bert Komdeur

- Technische zaken: Henk-Jan Wolfswinkel (geen kerkenraadslid)