Vorming en Toerusting

Vorming en toerusting

logo 2017 2018 In Contact

Jaarthema
Voor seizoen van 2017-2018 is gekozen voor het jaarthema ‘In Contact’. In dit thema zitten zowel pastorale, diaconale als ook missionaire facetten, die wij dit jaar graag willen versterken. Als navolgers van Christus staan wij in contact met God, met elkaar en met de samenleving. Hiermee sluit dit jaarthema goed aan bij de speerpunten uit ons beleidsplan én bij ons vorige jaarthema ‘Deel je leven’.

Ontmoetingsavonden van de secties
Deze avonden worden georganiseerd in de Rank en zijn bedoeld om het contact tussen gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen te verstevigen.

Themazondagen
Op deze zondagen zal in de morgendienst het thema ‘relaties’ centraal staan. Gemeenteleden van alle leeftijden worden betrokken bij de voorbereidingen en na de dienst komen jongeren en ouderen met elkaar in contact bijvoorbeeld door te ‘speeddaten’.
Onderwerpen zijn:
1. Lichaam van Christus
2. Tempel van de Heilige Geest
3. Kind van de Vader

Diaconale activiteiten
Om bekendheid en betrokkenheid bij het werk van de diaconie te vergroten worden enkele                              gemeenteavonden georganiseerd.
Diaconaal bezig zijn is vooral praktisch bezig zijn en ook hulp bieden buiten onze eigen gemeente.
Daarom verdiepen we de contacten met vluchtelingen en bieden we praktische hulp tijdens de NK DOET dag.

Jeugdwerk
Naast de vele activiteiten die er voor, door en met de jeugd worden georganiseerd, zal de focus liggen op het verstevigen van de relaties tussen jongeren onderling en tussen ouderen en jongeren. Ook jeugdpastoraat krijgt steeds meer vorm.                          

Verjaardagen 80+ers
Iedereen van 80 jaar of ouder krijgt rond de maand waarin hij of zij jarig is een uitnodiging om dit heuglijke feit samen met andere 80+ers uit de gemeente, die ook in die maand jarig zijn, te vieren in de Rank.

Stoeien met het Nieuwe Liedboek
Zingen met de juiste kneepjes en muzikale weetjes o.l.v. kerkmusicus Jan Marten de Vries.

Thema-avonden ‘Een spade dieper’
Avonden om bepaalde thema’s dieper te doordenken. De eerste avond neemt Adriana Balk ons mee in het thema ‘geloven na misbruik’ n.a.v. haar proefschrift.

Cursus ‘Groeien in gebed’
Tussen Pasen en Pinksteren willen we in 4 praktische avonden samen ontdekken hoe we kunnen groeien in gebed. Voor veel christenen blijft bidden iets dat niet vanzelf gaat en toch kun je er in groeien. De ervaring is dat samen je verlegenheid delen, samen zoeken naar nieuwe vormen en samen oefenen in gebed echt een verschil maakt. Wil je groeien in geloof en vertrouwen en concrete handvatten voor gebed, dan is deze serie avonden iets voor jou.

Catechese en kringwerk
Jaarlijks zijn catechese en kringwerk een vast onderdeel van het Vorming & Toerustingswerk in onze wijgemeente.

En verder...
Er zijn ook activiteiten die wijkgrenzen overstijgen. Hier zijn leden van de hele Hervormde Gemeente Ede welkom.