Kinderliederen

Kinderliederen

2018 

Datum:

Thema KND & Kleuteruur:

kinderlied in de kerk:

uit bundel:

8 april

Genesis
2:4b-25

De mens in Gods
schepping

God maakte jou

Opw. Kids 71

15 aprili

Genesis
3: 1-14

De eerste zonde

Zou voor de heer iets te
wonderlijk zijn

Hemelhoog 455

22 april

Genesis
4:1-16

Kaïn en Abel

Als je geen liefde hebt voor elkaar

Hemelhoog 388

29 april

Genesis
6:5-22

Gods opdracht aan
Noach

Het water steeg wel hoog 

OTH (2005) 363

6 mei

Genesis
8:1-9:17

Gods verbond met de
mens

Ken je dit verhaal?

Hemelhoog 55

10 mei
(Hemelvaartsdag)

                       Geen KND

Toen de Heer was opgestaan

Hemelhoog 199

13 mei

Genesis
11:1-10

Spraakverwarring in
Babel

Ik moet weggaan

Hemelhoog 231

20 mei
(Pinksteren)

Handelin
gen 2

Spreken over God

n.t.b.

n.t.b.

27 mei

Job 1

Job verliest alles

Heer, U kent mij als geen
ander

Hemelhoog 50

3 juni

Job 2

Jobs vrienden zitten stil bij hem

Lees je bijbel, bid elke dag

Hemelhoog 382

10 juni

Job 3

Job vervloekt zijn geboortedag

Onder boven voor en achter

Hemelhoog 360

17 juni

Job 40

Job tot de orde geroepen

Hij heeft de hele wereld
in Zijn hand

Hemelhoog 339

24 juni

Job 42

Job doet boete en wordt gezegend

De Here zegent jou

Hemelhoog 61