Hervormde gemeente Ede

Zendingsbussen 1e kwartaal 2018

Zendingsbussen 1e kwartaal 2018

 Zending onder buitenlandsestudenten in Nederland

In 15 steden organiseert IFES activiteiten en bijbelstudies met buitenlandse studenten. Een deel van hen is christen, maar er zijn ook studenten uit bijvoorbeeld China of Saudi-Arabië die op deze manier voor het eerst in aanraking komen met het evangelie. Regelmatig komen er studenten tot geloof.

Er studeren zo’n 112.000 internationale studenten in Nederland. Een deel van hen komt uit landen die in meerdere of mindere mate gesloten zijn voor het Evangelie, zoals China, Saudi-Arabië en andere moslimlanden. Het afgelopen jaar werd ook contact gelegd met een aantal vluchtelingenstudenten, onder wie moslims. Onder studenten uit moslimlanden is vaak een grote interesse en openheid om meer over het christelijk geloof te horen.

Door het werk van de studentenbeweging IFES worden er op verschillende plaatsen in Nederland activiteiten zoals culturele avonden en bijbelstudies georganiseerd. Hieraan doen christelijke én niet-christelijke studenten mee. Het biedt hen een gemeenschap waar ze zich welkom en thuis voelen. Door het volgen van bijbelstudies komen er regelmatig studenten tot geloof. Sommigen van hen laten zich tijdens hun verblijf hier in Nederland dopen. IFES zet zich ook in voor de begeleiding van internationale studenten die terugkeren naar hun thuisland.

Het verhaal van...

Een Zimbabwaanse studente, Abigail, stuurde ná het bijwonen van de Spring Retreat een mail: ‘Ik heb erg genoten van de conferentie, en zou graag een volgende keer weer deelnemen. Ik ervoer de nabijheid van God en vond het heerlijk omringd te zijn door zoveel mensen die God ook liefhebben en dienen.’

Een Syrisch-christenstudente trekt veel op met de studentenwerker. Zij is dit jaar weer gaan studeren en liep tegen allerlei dingen aan. Ze vindt het fijn om samen met een vertrouwd iemand (in dit geval de studentenwerker) thee te drinken zodat ze haar hart kan luchten. Ze heeft veel meegemaakt, ze is haar hele familie verloren door de oorlog. Toch ziet ze dat God bij haar is en haar helpt. Ze gaat naar een PKN gemeente en zit op een bijbelkring.

Welkomstprogramma Saudische studenten in Groningen