Hervormde gemeente Ede

Kerkbalans daar geef je voor!

Kerkbalans daar geef je voor!

Inluiden Kerkbalans

De actie kerkbalans gaat binnenkort van start. Met een aantal kerkgenootschappen in Ede
willen we een gezamenlijk inluidmoment houden in de Oude Kerk aan de Grotestraat.
Onder het genot van koffie zal onze burgemeester een korte toespraak houden. De pers is
uitgenodigd voor extra publiciteit.
Naast de lopers bent u hierbij als belangstellend gemeentelid van harte welkom op zaterdag
20 januari om 12:30 uur in de Oude kerk.

In de week van 22 januari ontvangt u de AKB-brieven. In de week daarop, vanaf 29 januari
halen we deze weer op. Kunnen we weer op uw bijdrage rekenen?

 

Commissie geldwerving van het

College van kerkrentmeesters.