oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Kinderoppas
Zondag 18 maart 2018
Kleintjes 0-2 jaar: Bernette Hoogenraad, Francisca Jochemsen, Niels Hekking en Anne-Lynn van Leeuwen
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Geanne de Lange, Willie Methorst en Ruben de Vries

Zondag 25 maart 2018
Kleintjes 0-2 jaar: Marinda Kroon, Dinanda van Appeldoorn, Henriette Hol en Hanna de Vries
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Annege Groenleer, Bettina van Amersfoort en Joanne van Wijngaarden

Zingen - 5 minuten - voor de dienst
Zondag 18 maart 2018 - Morgendienst: Psalm 122: 1 Avonddienst: Psalm 129: 1 en 2
Zondag 25 maart 2018 - Morgendienst: Psalm 28: 5 en 6 Avonddienst: Psalm 122: 1 en 2

Bij de diensten
18 maart. In de morgendienst openen we opnieuw het Johannesevangelie. We lezen uit het negentiende hoofdstuk. In de avonddienst gaat ds. N.W. van den Houten voor.
25 maart. In de morgendienst gaat prop. A.N.J. Scheer uit Huizen voor ons voor. In de avonddienst openen we opnieuw het Johannesevangelie. Een aantal jongeren zullen belijdenis van het geloof afleggen.
30 maart. Op deze Goede Vrijdag komen we samen om het evangelie te openen. Johannes 19: 30 zal centraal staan: 'Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.'

Mentorcatechese 19 maart
Aan het einde van het catecheseseizoen komen we iets vroeger bij elkaar. De 12 en 13-jarigen verwachten we om 17:45, en de 14 en 15-jarigen verwachten we om 18:30! We eten samen en kijken terug op de afgelopen maanden. Heleen van der Sluijs zal iets vertellen over haar verlangen naar het zendingswerk. Allemaal hartelijk welkom!
De mentoren

Introductiekring
Op maandag 19 maart hopen we als kring weer bij elkaar te komen. Om 19.45 uur zijn we welkom bij Henri van Ginkel, De Haverkamp 34 (Lunteren). We bespreken met elkaar het eerste hoofdstuk van ons nieuwe boekje Ezra-Nehemia. Lezen: Ezra 1. Ard Slomp (656332) en Wilke Hollebrandse (639235).

Timotheüskring
Op D.V. maandag 19 maart komt de Timotheüskring weer bij elkaar. Iedereen is vanaf 19.45 uur van harte welkom bij Henk en Femmy Kuiper, Wekeromseweg 4 C. Johannes 21: 1 – 14 zal behandeld worden aan de hand van de Bijbelstudie ‘Kernteksten uit het evangelie naar Johannes’ van drs. J. Westland.

Bijbelkring Rehoboth
De volgende samenkomst van de bijbelkring Rehoboth is op D.V. woensdagmorgen 21 maart van 10.00 tot 11.30 uur in Rehoboth. We lezen dan Johannes 14: 15 - 31 en hebben als achtergrondinformatie hoofdstuk 6 van de bijbelstudie “Belofte bij een afscheid”. De bijeenkomst is ook te volgen via de kerkradio (afstemmen op de Nieuwe Kerk). Vóór 10.00 uur is er koffie of thee, evenals in de pauze rond 10.45 uur. Allen hartelijk welkom. Burggraaf

In gesprek met Messiasbelijdende Joden op Gemeente Onderweg avond
Op woensdag 21 maart is de laatste Gemeente Onderweg avond van dit seizoen. Ds. A. Jonker en Leon Mazin uit Haifa zullen dan spreken over Messiasbelijdende Joodse gemeenten in Israël. Leon Mazin, voorganger van een gemeente, is juist die week in Nederland. Deze gemeente ondersteunt verschillende projecten rond Haifa, zoals gaarkeukens, zorg voor de overlevenden van Holocaust, zorg voor immigranten, evangelisatiewerk e.a. Hij zal vertellen over zijn werk in de Messiasbelijdende gemeenten.

Allerlei vragen zullen aan de orde komen, zoals: Zijn Messiasbelijdende Joden gewoon Joodse christenen? Op welke wijze hebben ze ons veel te zeggen? Hoe komt het dat het moeilijk is om naast contacten met (ultra) orthodoxe Joden in Israël ook met Messiasbelijdende Joden contacten te onderhouden? Hoe gaan ze om met de tradities uit het Jodendom, zoals de Joodse feesten e.d.? Benieuwd naar het antwoord op deze en andere vragen? Breng die dag uw stem uit voor de gemeentelijke verkiezingen, laat ook uw stem horen in het gesprek over Messiasbelijdende Joden, onze broeders en zusters in Christus. De avond wordt gehouden in Rehoboth en begint om 19.30 uur met inloop en koffie. Het bezinnende gedeelte begint om 20.00 uur. De hele gemeente, jong en oud is hartelijk welkom. Graag tot ziens op 21 maart a.s.
De commissie

De handwerkgroep van Rehoboth zal tijdens de Gemeente Onderweg avond handwerkspullen verkopen ten bate van de Messiasbelijdende Joodse gemeenten. Van harte aanbevolen.

Gebedskring
Op donderdag 22 maart komt de Gebedskring bij elkaar, van 19:15 tot 20.00 uur in Rehoboth. Van harte welkom! Geanne de Lange

Kamp Wegwijzers en Flashers
Hoi Wegwijzers en Flashers, het is al bijna zover! Op vrijdag 23 maart staat het kamp gepland! Het kamp belooft weer zeer leuk te worden met onder andere: lekker een potje voetballen, een super leuk spel, knutselactiviteit op zaterdagmorgen voor degene die dit leuk vinden, lekker liggen op het gras en genieten van de zon (hopelijk ;-)), en natuurlijk niet te vergeten ...... de “bonte avond”! Het thema van het kamp is ‘Schaap’ Daarover gaan jullie meer horen in de Bijbelverhalen. We vertrekken vrijdagmiddag 23 maart om 17.00 uur naar de kampeerboerderij Het boerenerf in Woudenberg en zijn zaterdagmiddag 24 maart om 17.00 uur weer terug bij Rehoboth. Heb je nog niet opgegeven maar wil je nog graag mee? Geef je dan nu snel op (graag uiterlijk woensdag 21 maart) door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. We hopen jullie dan te zien! Groeten teams Wegwijzer en Flash

Giftenverantwoording
Ontvangen via oud. Hardeman € 50 (wijkkas), via oud. Hekking sr. € 20 (wijkkas), via oud. Stam € 10 (ter vrije besteding), via ds. Molenaar € 20 (kerk), via oud. Jansen 1x een gift voor het verjaardagsfonds, 2x € 20 (wijkkas) en € 10 (wijkkas). Op de bankrekening kwam een gift binnen van € 50 (kerkenwerk Oude Kerk) en € 200 (Oude kerkgemeente). Hartelijk dank voor deze giften.

Actie Gereformeerde Bond “Help de Doetinchemmers”
In Doetinchem is een pastoraatsgemeente gevestigd. Deze gemeente komt al jaren samen in een gehuurd kerkgebouw, maar de huurlast begon steeds zwaarder te drukken. Dit gebouw kwam te koop en omdat ze hier al kerkdiensten hielden en activiteiten verrichtten, was er de wens dit gebouw, indien financieel haalbaar, te kopen. In tijden van veel kerksluitingen zagen zij dit als een teken dat God Zijn gemeente bewaart en onderhoudt. De Gereformeerde Bond zou zich garant willen stellen voor € 75.000 als ook de gemeente(leden) zelf hun financiële verantwoordelijkheid zouden nemen. De pastoraatsgemeente is inmiddels een wijkgemeente van bijzondere aard geworden, de “Hofkerk” is gekocht en de garantie is verleend. De Gereformeerde Bond heeft daarna verschillende kerkelijke gemeenten en kerkenraden aangeschreven om eenmalig een gift aan haar over te maken en zo bij te dragen aan deze actie. Er komen veel giften binnen in onze Oude Kerkgemeente en een deel hiervan wordt gegeven ter vrije besteding, waarvoor ook via dit bericht hartelijk dank. Als wijkkerkenraad hebben we daarom besloten via de wijkkas € 500 bij te dragen aan deze actie. We hopen dat de Woordverkondiging ook in Doetinchem doorgang mag blijven vinden en dat dit werk door de Heere gezegend wordt tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
Uw wijkkerkenraad

Dank
Graag wil ik hierbij hartelijk danken voor het meeleven dat ik ondervond rondom mijn operatie in en thuiskomen uit het Radboudziekenhuis. Het heeft mij bijzonder goed gedaan. C. Goudriaan-Blaak, Buitenzorglaan 9.

Tenslotte
Op 28 februari jl. kwam de protestantse classis Ede voor het laatst bijeen. Er is immers besloten om met 11 classis verder te gaan. Veel afgevaardigden genoten wellicht van hun vakantie en daarom was er maar een klein gezelschap bijeen. Een bepaalde treurigheid maakte zich van mij meester. Een zaal met zoveel lege stoelen, werkt daar uiteraard niet aan mee. Terecht kan natuurlijk de vraag gesteld worden of de oude structuren dan zo goed waren? Was in het verleden alles beter? Het lijkt me niet. Alleen dat de kerk in zo rap tempo krimpt, doet gewoon zeer. Het lijkt me goed om dat ook als Oude Kerkgemeente tegen elkaar te zeggen. Het welkom heten van jonge mensen die zich in Ede vestigen en zich aansluiten bij onze wijkgemeente, is uiteraard reden tot dankbaarheid en doe ik met veel vreugde. Tegelijk moeten we wel eerlijk blijven. De leden die zich ondertussen uitschrijven uit onze kerkelijke registers zijn niet op één hand te tellen. Heel wat keren in de eerste maanden van dit jaar heb ik een uitschrijving in ons ledensysteem moeten bevestigen door te klikken op de verfoeide button 'afgehandeld'. Telkens stel ik mezelf de vraag wat we eigenlijk afhandelen met het uitschrijven van leden?
De toespraak van ds. J.P. Nap raakte mij om uiteenlopende redenen. Binnen afzienbare tijd zal hij met emeritaat gaan. Jammer, want classispredikanten van dit type zouden - mijns inziens - een weldaad voor de kerk zijn. Het meest van alles was ik geraakt door zijn liefde voor de gereformeerde belijdenis en hoe hij dit op een bescheiden en besliste manier wist te verwoorden. Respectvol en integer vroeg hij meer dan eens in de classis aandacht voor het goud van de gereformeerde belijdenis. Het was zijn wens dat de woorden uit zondag 1 van de Heidelberger meer dan ooit in onze kerk zullen worden beleden en beleefd. Laten we het hopen! Allereerst bij onszelf.