Missionaire activiteiten

Geef het door 

 
 
 
 
 

Een gemeente is missionair als haar leden dat zijn. En met 'missionair' bedoelen we dat we de missie 'Jezus kennen en Hem bekend maken' handen en voeten geven. Als gemeente willen wij een visie ontwikkelen voor onze missionaire taak en roeping.
Onze kerkorde gaat ons daarin voor: 'de gemeente is vanwege haar missionaire opdracht in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat zij delen in het heil van Jezus Christus'
(artikel X, PKN kerkorde).

Onze gemeente heeft een commissie voor het missionaire werk in Ede en dan vooral in de wijk rondom ons kerkgebouw.
Ten behoeve van de coördinatie van het missionaire werk is er een ouderling met bijzondere opdracht: de missionaire ouderling (vacature) die de missionaire commissie aanstuurt.

De commissie missionair werk (CMW) bestaat uit:
Peter van Dijk (vz, ad interim) 
Ria Schipper (secr., ad interim) 
Wim van Spronsen (Penningmeester)
Maas van Appeldoorn 
Marjon Fortuin
Chris van Hoegee
Peter Steffers
Ina Verschuur

De CMW is een groep die in onze gemeente op tal van beleidsterreinen aandacht vraagt voor het missionaire vraagstuk. Daarbij worden er concrete voorstellen gedaan om de gastvrijheid, toegankelijkheid en warmte van de gemeente te laten toenemen. We willen graag een missionair bewustzijn doen ontwaken.