Logo groot

De Ark - Nieuws

Foto's van de bouw van de Ark

10aOnder de menu knop Media vind u een aantal foto's over de bouw van de Ark.

Deze foto's zijn in die tijd gemaakt door de heer van de Wetering, van deze foto's heeft hij een aantal fotoboeken laten maken.

Een exemplaar is te vinden in de hal van de kerk.

SAMEN jaarthema 17-18

jaarthema 17 18

     Het jaarthema SAMEN is een prachtig uitgangspunt waarin de (onderlinge) groei van de gemeenschap van gelovigen centraal staat. Groei naar elkaar én naar God.
Horizontaal én verticaal dus.

Die gemeenschap is een bonte verzameling van gelovigen en zoekenden. Veelkleurig.

In het SAMEN zit het AMEN. We zeggen AMEN op het SAMEN optrekken, maar het geeft ook weer dat gebed een leidende/dragende rol speelt.

Voor meer informatie over het thema, handouts bij de kerkdiensten,  data enz. zie onder toerusting.